Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Weryfikacja faktów: Anne Schuchat twierdzi, że szczepionki nie mogą powodować uszkodzeń mózgu

 

Anne-Schuchat - duży

[Na fotografii powyżej: Dr Anne Schuchat, dyrektor Krajowego Centrum Szczepień w Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (ang. Centers for Disease Control and Prevention, w skrócie CDC)].

Senator Elizabeth Warren:

Czy istnieją jakieś dowody naukowe na to, że szczepionki powodują poważne uszkodzenia mózgu?”

Dr Anne Schuchat, CDC:

Nie.”

                  – zeznania przed komisją senacką, 10 lutego 2015 r.

Dr Anne Schuchat, najwyższej rangi urzędnik do spraw szczepień z Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (ang. Centers for Disease Control and Prevention, w skrócie CDC), wyraziła się niedawno w sposób sprawiający wrażenie, że szczepionki nie mogą powodować poważnych uszkodzeń mózgu.

Stało się to 10 lutego podczas przesłuchania w Senacie, w ramach wymiany zdań z senator Elizabeth Warren (z ramienia partii demokratycznej, ze stanu Massachusetts), która zdawała się weryfikować oświadczenie złożone przez senatora Randa Paula (z ramienia partii republikańskiej, ze stanu Kentucky).

Rand, lekarz medycyny, nazwał szczepionki „jednym z naszych najbardziej przełomowych odkryć medycznych”, ale powiedział też, że to rodzice, a nie rząd powinni podejmować decyzje odnośnie do szczepienia swoich dzieci.

Następnie dodał: „Słyszałem o wielu tragicznych przypadkach chodzących, mówiących, normalnych dzieci, u których wystąpiły głębokie zaburzenia psychiczne po podaniu szczepionek”.

Podczas przesłuchania dr Schuchat całkowicie zaprzeczyła przesłaniu dr. Randa.

„Czy istnieją jakieś dowody naukowe na to, że szczepionki powodują poważne uszkodzenia mózgu?” – zapytała senator Warren.

„Nie”, odpowiedziała dr Schuchat.

Ale czy to jest prawidłowa odpowiedź?

Obejrzyj zeznanie Schuchat w 43:26

„Szczepionki są wyjątkowo bezpieczne”, powiedział nam lekarz, który służył jako doradca rządu ds. bezpieczeństwa szczepionek w panelach Instytutu Medycyny. Jednocześnie jednak dodał, że ryzyko chorób mózgu wywołanej szczepieniem nie jest „całkowicie zerowe”. Ze względu na to, że kwestia bezpieczeństwa szczepionek jest tak zapalnym tematem, poprosił, aby nie ujawniać jego tożsamości.

„Jest to bardzo rzadkie, ale tak, zdarza się”, przyznał. „Wydaje nam się, że to się zdarza”.

Rzeczywiście, szczepionka DTP (błonica, tężec, krztusiec) została stopniowo wycofana z użycia i zastąpiona obecną wersją, uważaną za bezpieczniejszą, po tym, jak Instytut Medycyny doszedł do wniosku, że w rzadkich przypadkach powodowała uszkodzenia neurologiczne i śmierć.

Czy więc wszelkie ryzyko uszkodzenia mózgu z powodu szczepionek zostało wyeliminowane?

Same archiwa rządowe zawierają informacje, że szczepionki wywołują zapalenie mózgu, zwane czasem ostrą encefalopatią, a społeczność medyczna od dawna wie o istnieniu trwałych uszkodzeń mózgu po szczepieniach. Poniżej przedstawiamy małą próbkę materiału dowodowego.

Elizabeth-Warren - duży

Senator Elizabeth Warren (Mass.)

1. CDC wymienia urazy mózgu, takie jak „trwałe uszkodzenie mózgu”, jako możliwe działania niepożądane szczepionek.

CDC podaje, że doniesienia o uszkodzeniach mózgu po szczepieniu są tak rzadkie, że„eksperci nie mogą ocenić, czy są one spowodowane przez szczepionki, czy nie”, ale wyraźnie przyznaje, że związek jest możliwy.

Konkretnie, w materiałach CDC na temat szczepień stwierdza się, że „długotrwałe napady drgawek, śpiączka lub obniżona świadomość” i „trwałe uszkodzenie mózgu” to bardzo rzadkie powikłania po podaniu szczepionek DTaP, MMR i MMRV. Ponadto według dokumentów CDC „poważne reakcje mózgu” mogą, bardzo rzadko, wystąpić z powodu stosowania szczepionki przeciw ospie wietrznej.

2. Rząd wypłaca odszkodowania z tytułu niektórych neurologicznych powikłań po szczepieniach, w tym trwałych uszkodzeń mózgu.

Koncepcję uszkodzenia mózgu przez szczepionki przyjmuje się w specjalnym rządowym programie, w ramach którego wypłacane są odszkodowania dla ofiar niepożądanych odczynów poszczepiennych. W rzeczy samej, ustalono także, że jeśli uraz mózgu po podaniu szczepionki dziecku spełnia pewne warunki, to rekompensata finansowa jest przyznawana automatycznie, bez sporu.

Według federalnej agencji przydzielającej odszkodowania, czyli Administracji ds. Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych (ang. Health Resources and Service Administration, w skrócie HRSA), zakładany związek uszkodzeń mózgu ze szczepieniami zachodzi w przypadku szerokiego zakresu powszechnie stosowanych szczepionek dla dzieci zawierających anatoksynę tężca (np. DTaP, DTP, DT, Td lub TT), całe komórki bakterii krztuśca, ekstrahowane komórki lub fragmenty komórek bakterii krztuśca, albo określone antygen/-y krztuśca (np. DTP, DtaP, P, DTP-Hib), a także szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce bądź któregokolwiek z jej składników (np. MMR, MR, M, R).

Od 1 października 1988 r. do 4 marca 2008 r. rząd wypłacił odszkodowania w 1322 przypadkach zapalenia mózgu, encefalopatii i drgawek powstałych po szczepieniach – w każdym z tych przypadków doszło do urazu mózgu.

3. W swoich własnych rekomendacjach, w dokumencie zatytułowanym „Kto nie powinien się szczepić”, CDC uznaje związek szczepień z uszkodzeniami mózgu.

Na przykład, CDC zaleca: „Żadnemu dziecku, u którego w ciągu 7 dni po podaniu dawki DTaP wystąpiła choroba mózgu lub układu nerwowego, nie powinno się podawać kolejnej dawki”.

Jeśli chodzi o tężec, błonicę i krztusiec, według CDC osobom, u których wystąpiła „śpiączka lub długie albo wielokrotne napady drgawek w ciągu siedmiu dni od podania szczepionki DTP lub DTaP [...] nie powinno się podawać Tdap, chyba że stwierdzono przyczynę inną niż szczepienie [kursywa dodana]”.

4. Instytut Medycyny wymienia dodatkowy rzadki związek przyczynowy między szczepionkami a uszkodzeniami mózgu.

Instytut Medycyny podaje, że istnieją przekonujące i mocne dowody na prawdziwość tezy o istnieniu związku przyczynowego pomiędzy szczepionką MMR a chorobą mózgu wywołaną przez ciałka wtrętowe wirusa odry (ang. Measles Inclusion Body Encephalitis, w skrócie MIBE). MIBE może, w bardzo rzadkich przypadkach, wystąpić u osób z osłabionym układem odpornościowym.

Przeczytaj: Wtrętowe zapalenie mózgu wywoływane przez szczepionkowe szczepy wirusa odry

„Najczęstsze pierwsze objawy to ataki drgawek oraz zmienione stany świadomości – mówią eksperci medyczni – po których zwykle następuje gwałtowne pogorszenie kliniczne, naznaczone pogarszającymi się napadami, rozwojem padaczki Kożewnikowa, pogłębiającą się śpiączką i, w większości przypadków, śmiercią”.

Zobacz rekomendowany przez CDC program szczepień

Odpowiedź CDC

W świetle tak dużej liczby dowodów przeciwko jednoznacznej odpowiedzi dr Schuchat zapytaliśmy CDC, czy nie zechciałoby udzielić wyjaśnienia. Rzecznik CDC przekazał nam, że odpowiedź dr Schuchat była „zgodna ze wszystkimi dostępnymi obecnie uznanymi dowodami naukowymi”.

Reagując na to oświadczenie, adwokat bezpieczeństwa szczepionek Barbara Loe Fisher oznajmiła: „Być może dr Schuchat wyrażała raczej swoją opinię niż stwierdzała fakt”. Fisher kieruje organizacją non-profit, Narodowym Centrum Informacji o Szczepieniach (ang. National Vaccine Information Center, w skrócie NVIC), która wspiera powszechny dostęp do szczepionek oraz świadomą zgodę na szczepienie.

„Instytut Medycyny dokonał przeglądu literatury medycznej i znalazł dowody naukowe na to, że szczepionki mogą powodować zapalenie mózgu (encefalopatię) i trwałe zaburzenia neurologiczne”, poinformowała Fisher, która uczestniczyła w pracach wielu rządowych paneli dotyczących bezpieczeństwa szczepionek i komitetów doradczych ds. szczepień.

Wspomniany rządowy doradca ds. bezpieczeństwa szczepionek, który nie chce ujawniać swojej tożsamości, skomentował: „Środowisko medyczne odebrało komentarze Paula [o ludziach stających się niepełnosprawnymi po szczepieniu] jako wysoce nieodpowiedzialne, zwłaszcza, że jest on lekarzem”.

Rząd i władze medyczne często wyrażają pragnienie ścisłego kontrolowania przepływu informacji dotyczących szczepionek, ponieważ obawiają się, że jeśli wzbudzą one nieufność opinii publicznej, spadnie odsetek szczepień i ponownie pojawią się, w rozmiarach epidemii, choroby, którym zapobiega się przez szczepienia.

W 1980 r. kryzys tego rodzaju zagroził krajowemu programowi szczepień, kiedy producenci szczepionek zaczęli usuwać z rynku szczepionki DTP ze względu na gwałtowny wzrost liczby pozwów związanych z uszkodzeniami mózgu przez tę szczepionkę. W rezultacie Kongres stworzył specjalny program ochrony producentów szczepionek przed odpowiedzialnością cywilną za jakość towaru w przypadkach szkód na zdrowiu spowodowanych przez szczepionki zalecane przez rząd federalny. Roszczenia związane z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi trzeba zgłaszać do specjalnego sądu szczepionkowego utworzonego w 1988 r., a odszkodowania dla ofiar są finansowane z opłat pobieranych od pacjentów w ramach kosztu każdej dawki szczepionki.

Podsumowanie

2-diabelki - duży


Dr Schuchat powinna była odpowiedzieć na pytanie senatora Warrena precyzyjnie, informując, że w bardzo rzadkich przypadkach szczepionki mogą spowodować poważne uszkodzenia mózgu, objawiające się na przykład długotrwałymi atakami drgawek lub encefalopatią, oraz że większość ekspertów medycznych wierzy, że zalety szczepionek znacznie przewyższają ryzyko ich stosowania.

Tymczasem, za nieprofesjonalne odrzucenie związku między zaburzeniami mózgu i szczepionkami, zeznanie dr Schuchat w senacie zasługuje na dwa diabełki [autorka bloga oznacza w ten sposób, w skali od jednego (wątpliwa dokładność i/lub kontekst) do trzech (najdalej od prawdy) nierzetelność ocenianych wypowiedzi – przyp. tłum.].

siabelki_rating_scale - duży

Informacje dodatkowe:

Wśród wielu blogów pojawiły się różne wnioski na temat poglądów dr Schuchat i sen. Randa.

Przeczytajcie sami. Zapoznajcie się dokładnie z tematem. Podejmijcie własne decyzje.

W stacji telewizyjnej MSNBC nazwano senatora Randa i jego wystąpienie „wariactwem”, „dziwnym”, „zwariowanym”, „daleko poza normą” i „dziwacznymi teoriami spiskowymi”.

W gazecie Huffington Post przedstawiono jego stanowisko jako błędne i bardzo rzadko spotykane.

Daily Kos, Mother Jones i portal Slate.com dokleili mu etykietę „antyszczepionkowca”, choć senator jasno wyraził swoje poparcie dla szczepień.

W portalu Salon jego opinie uznano za „sporne lub obalone”.

W portalu Buzzfeed zarzucono mu schlebianie „skrajnym poglądom”.

Dodaj własną opinię

Opinia:
Podpis:

Książki o szczepieniach

Zobacz również

Polecamy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.