Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Szczepionka przeciw HPV możliwym powodem przedwczesnej menopauzy zdaniem Amerykańskiego Kolegium Pediatrów

Fotolia_81499178_XS_ovaries_jajniki - dużyTrwa intensywna promocja stosowania szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego u dziewcząt i chłopców. Pomimo że na całym świecie pojawiają się oficjalne głosy przeciwko tej szczepionce i kraje takie jak Japonia ogłaszają, że nie zamierzają jej rekomendować, Stany Zjednoczone nadal propagują ją na szeroką skalę. Koncerny farmaceutyczne bez ograniczeń i bez skrępowania sięgają po olbrzymie pieniądze za nią, a teraz sytuacja jeszcze się pogarsza: Amerykańskie Kolegium Pediatrów (ang. American College of Pediatricians, w skrócie ACP) ogłosiło, że szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego może mieć związek z przedwczesnym ustaniem funkcji jajników. Z treścią stosownego dokumentu można zapoznać się tutaj.

Kolegium dowiedziało się niedawno, że jedna z zalecanych szczepionek może mieć związek z bardzo rzadko występującym, lecz poważnym schorzeniem, przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, znanym także pod nazwą przedwczesna menopauza.
Wpis na stronie ACP donosi, że opisano 2 serie po 3 przypadki każda rozwinięcia się tego schorzenia w ciągu od tygodni do kilku lat po otrzymaniu Gardasilu, czterowalentnej szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Mimo takiego stwierdzenia ACP donosi, że w ciągu 9 lat od wprowadzenia tej szczepionki nie stwierdzono odnotowywalnego zwiększenia liczby przypadków przedwczesnej menopauzy. Jednakże dokument przedstawiony przez ACP zaznacza wyraźnie:

„Istnieją uzasadnione obawy, które należy wyrazić:

1. Długoterminowa funkcja jajników nie została zbadana ani w testach bezpieczeństwa prowadzonych na szczurach, ani w próbach klinicznych szczepionki, które prowadzono na ludziach.

2. Większość lekarzy pierwszego kontaktu jest prawdopodobnie nieuświadomiona odnośnie do możliwego związku między czterowalentną szczepionką przeciw HPV a przedwczesnym wygasaniem czynności jajników i może nie rozważać nawet konieczności raportowania do bazy VAERS takich przypadków oraz przedłużającego się braku miesiączki. 

3. Jako prawdopodobny mechanizm upośledzania funkcji jajników postuluje się reakcje autoimmunologiczne związane ze stosowanym adjuwantem na bazie aluminium oraz udokumentowaną wcześniej w badaniach na szczurach toksyczność w stosunku do jajników wykazywaną przez drugi składnik szczepionki, polisorbat 80.

4. Odkąd szczepionka Gardasil® uzyskała licencję w roku 2006, do systemu VAERS wpłynęło około 213 doniesień (do publicznie dostępnej bazy danych), włącznie z zanikiem miesiączki, przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, czy też inaczej – z przedwczesną menopauzą, a 88% z tych doniesień miało związek ze szczepionką Gardasil®.

W czasach przed wprowadzeniem szczepionki, w latach 1990–2006, do bazy VAERS nie zgłoszono żadnego przypadku przedwczesnej menopauzy i tylko 32 przypadki zaniku menstruacji.

ACP donosi, że planowane są badania nad związkiem między wymienionymi szczepionkami a przedwczesną menopauzą, lecz sama placówka przyznaje, że „mogą minąć lata, nim zostanie to stwierdzone”. 


Nie narażając się producentom szczepionek i ich pomocnikom w organach amerykańskich władz zdrowotnych, lecz jednocześnie uspokajając własne sumienia, przedstawiciele Amerykańskiego Kolegium Pediatrów w tym wiele mówiącym wpisie stwierdzają ponadto:

„Kolegium umieszcza niniejsze oświadczenie, by jednostki rozważające skorzystanie ze szczepionek przeciw wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) były świadome tych obaw do momentu rozstrzygnięcia ich przez agencje regulacyjne i producentów. Podczas gdy nie ma mocnych dowodów związku przyczynowo-skutkowego między szczepionką przeciw HPV a zanikiem funkcji jajników, informacja ta powinna być publicznie udostępniona lekarzom i pacjentom rozważającym szczepienie przeciw HPV”.

Kolegium ponadto stwierdziło, domagając się następnie większej liczby testów (na szczurach oraz w zakresie powodowania dysfunkcji jajników):

Dodatkowo przypadki przedwczesnego ustania funkcji jajników w ciągu kilku lat, kiedy prowadzone są szczepienia przeciw HPV, mogą być zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ dyfunkcja jajników manifestująca się w wielomiesięcznym braku miesiączki może później rozwinąć się do postaci przedwczesnego ustania funkcji jajników (POF – premature ovarian failure)Dopisek nasz: Chyba nikogo nie zdziwi fakt, jeśli za parę lat, kiedy u jeszcze większej liczby dziewcząt ustanie miesiączka, pojawi się przedwczesne przekwitanie lub wystąpią inne, opisywane w wielu miejscach świata symptomy, pracujący w pocie czoła, pod czujnym okiem ważnych osób w pewnych koncernach farmaceutycznych (osób, które być może na zasadzie obrotowych drzwi przejdą w międzyczasie na kluczowe stanowiska w amerykańskich władzach zdrowotnych), naukowcy orzekną, że jednak nie ma istotnego związku przyczynowo-skutkowego między taką liczbą doniesień w bazie VAERS a szczepionką przeciw wirusowi HPV, a wszyscy, którzy ucierpieli na jej skutek, a także ci, którzy pełni obaw z niej zrezygnowali, martwili się na zapas – to nie była wina szczepionki.


Komentarz Gary TruthKings:

Pozostała część tego oświadczenia dla prasy ma defensywny charakter. Zawiera informację, że wyniki badań nie zostały potwierdzone. Nasuwa się jednak pytanie, jak duża może być faktyczna skala problemu, gdy ACP przyznaje, że istnieje taki problem? Instytucja ta zawsze z dużą ostrożnością wypowiada się na temat tej szczepionki, która przynosi duże dochody. Wobec tego przyznanie, że preparat może mieć związek z dysfunkcją jajników, ma niebagatelne znaczenie. Firmy farmaceutyczne nie życzą sobie jakichkolwiek publikacji o negatywnym wydźwięku na temat Gardasilu [w Polsce Silgardu – przyp. tłum.]. Z pewnością wpłynęły na ACP, by organizacja ta nie informowała opinii publicznej o ujemnych aspektach tej szczepionki. Daje mi to powody przypuszczać, że najnowsze odkrycie jest niezwykle ważne oraz że może stanowić podstawę do pociągnięcia producenta do odpowiedzialności prawnej. W istocie, jest zbyt duże, by je ukrywać. Nie znaczy to jednak, jak wiadomo, że można spodziewać się doniesień o nim na pierwszych stronach gazet (przynajmniej dotychczas, ponieważ zamierzamy jak najbardziej nagłośnić tę sprawę).

Znaną strategią koncernów farmaceutycznych jest zamiatanie niewygodnych wiadomości pod dywan. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby niedługo odnośnik do tej informacji został usunięty. Warto jednak pamiętać, że wszystko jest tutaj napisane, czarno na białym. Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego może zaszkodzić zdrowiu Waszych dzieci. To już tajemnica poliszynela. Rodzice nie muszą już szukać daleko informacji na ten temat.

Uwaga! Zaznaczyć należy, że strona truthkings.com mylnie wspomina w dwóch miejscach tekstu, że chodzi również o raka jajników. Nie znajduje to potwierdzenia w oryginalnym komunikacie ACP, którego fragmenty cytujemy, a który wspomina jedynie o przedwczesnym ustaniu funkcji jajników. Nagłówek komunikatu truthkings.com sprawia również mylne wrażenie, że ACC przyznaje, że szczepionka przeciw HPV Gardasili powoduje takie powikłania, lecz póki co organizacja ta mówi jedynie, że istnieje taka możliwość, co wzbudza jej obawy, oraz przedstawia fakty, które mogą o tym świadczyć. 


Źródło komunikatu ACP:
http://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/health-issues/new-concerns-about-the-human-papillomavirus-vaccine


Odnośniki do badań, na które powołuje się pełen tekst oświadczenia ACP:


1. Colafrancesco S, Perricone C, Tomljenovic L, Shoenfeld Y. Human papilloma virus vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. Am J Reprod Immunol. 2013; 70:309-316.
2. Little DT, and Ward HR. Adolescent premature ovarian insufficiency following human papillomavirus vaccination: a case series seen in general practice. J Inv Med High Imp Case Rep. 2014; doi: 10.1177/2324709614556129, pp 1-12.
3. Wise LD, Wolf JJ, Kaplanski CV, Pauley CJ, Ledwith BJ. Lack of effects on fertility and developemental toxicity of a quadrivalent HPV vaccine in Sprague-Dawley rats. Birth Defects Res B Dev. 2008; 83(6):561-572.
4. Segal L, Wilby OK, Willoughby CR, Veenstra S, Deschamps M. Evaluation of the intramuscular administration of CervarixTM vaccine on fertility, pre- and post-natal development in rats. Reprod Toxicol. 2011; 31:111-120.
5. Information available through http://wonder.cdc.gov/vaers.html.
6. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf.
7. http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM111287.pdf,p.373.
8. Vichnin M, Bonanni P, Klein NP, Garland SM, Block SL, Kjaer SK, et. al. An overview of quadrivalent human papillomavirus vaccine safety – 2006 to 2015. Pediatr Inf Dis J. 2015; doi: 10.1097/INF.0000000000000793, pp 1-48.
9.http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM111287.pdf, p.394,396.

Autor oświadczenia ACP, z którego fragmenty zacytowano:
Scott S. Field, MD
January 2016

Książki o szczepieniach

Zobacz również

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.