Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Zabójcza profilaktyka?

Przy okazji wycieku poufnych dokumentów firmy GSK, dotyczących sześciowalentnej szczepionki Infanrix, o którym głośno było kilka lat temu, na jaw wyszło, że w okresie testów wymienionej szczepionki bezpośrednio po jej podaniu wiele dzieci zmarło. Mimo że część z tych zdarzeń opisanych jest w protokołach służących przedstawieniu ich władzom medycznym, odpowiedzialnym za wprowadzenie szczepionki do obrotu na terenie Unii Europejskiej, ich treść nie jest powszechnie znana w Polsce. Tymczasem ich lektura u prawie każdego średnio wrażliwego człowieka (o kobietach będących aktualnie matkami małych dzieci nie wspominając) jeży włos na głowie.

Zwróć uwagę, jak lekko odrzucano potencjalny związek szczepionki ze śmiercią dzieci. Jak cynicznie korporacyjna nauka traktuje w tych opisach człowieka. Czy można się dziwić rodzicom, którzy się boją o swoje dzieci, jeśli tak wygląda proces zatwierdzania produktów leczniczych, jakimi są szczepionki, a do tego rodzice bezpośrednio zetkną się z taką sytuacją?

Szczepienie się udało, pacjent zmarł...


Przypadek 1:

1. Inicjały pacjenta: nieznane
1a. Kraj: Holandia
2. Data urodzenia: 18 kwietnia 2009
2a. Wiek: niecałe 2 miesiące
3. Płeć: kobieta
4. Czas zdarzenia: początek czerwca 2009 r.
5. Pacjent zmarł na skutek zdarzenia
6. Cel użycia:  


Pełne dane: strona 1253 raportu.

Opis zdarzenia:
Śmierć, ograniczony poziom świadomości, hipotonia [stan zmniejszonego napięcia mięśniowego], bladość.

Przypadek został zaraportowany przez profesjonalistów opieki zdrowotnej i opisano okoliczność śmierci u niespełna 2 miesięcznego obiektu płci żeńskiej, który został zaszczepiony kombinowaną szczepionką przeciwko błonicy, krztuścowi bezkomórkowemu, zapaleniu wątroby typu B, inaktywowaną szczepionką przeciw poliomyelitis i Haemofhilus influenzae type b vaccine (Infarix hexa, GlaxoSmithKline), pneumococcal vaccines (produkcji nie GSK Prevenar) w celach profilaktycznych.

W nieokreślonym dniu obiekt otrzymał pierwszą dawkę szczepionki Prevenar (nieznana seria). Numer serii nie jest dostępny.
Jeden dzień po zaszczepieniu szczepionką Infarix Hexa i Prevenare obiekt zmarł.

Obiekt umarł, przyczyna śmierci nie jest określona. Nie wiadomo, czy dokonano autopsji.
 
To cała dostępna informacja. Do zdarzeniu prześle dodatkowe informacje, które ciężko uzyskać.
Powyższą informację otrzymano 2 lipca 2009 roku od władz regulacyjnych. Obiekt nie miał historii medycznej i nie przyjmował żadnych współtowarzyszących środków leczniczych.

Dnia 16 czerwca obiekt otrzymał pierwszą dawkę szczepionki Infarix Hexa (nieznana seria) oraz pierwszą serię szczepionki Prevenar.  
Pierwszego dnia po szczepieniu szczepionkami Infarix hexa i Prevenar obiekt został znaleziony w łóżku w stanie nie wykazującym żadnych reakcji,  zwiotczały i blady.
Obiekt zmarł 17 czerwca 200 roku, przyczyna śmierci nie została zaraportowana.

Pomimo kilku prób, nie można było uzyskać większej liczby informacji, zatem sprawa została zamknięta.
Przypadek 2:

1. Inicjały pacjenta: nieznane
1a. Kraj: Holandia
2. Data urodzenia: brak danych
2a. Wiek: 11 miesięcy
3. Płeć: kobieta
4. Czas zdarzenia: 25 czerwca 2009 r.
5. Pacjent zmarł na skutek zdarzenia
6. Cel użycia:  profilaktyka

Pełne dane: strona 1255 raportu.


Opis zdarzenia:


Zatrzymanie akcji serca, wymioty, zatwardzenie.

Przypadek ten został zaraportowany przez władze regulacyjne (NL–College ter Beoordeling van Geneesmiddelen # NL-LRB-90943) i opisano okoliczność asystolii [brak czynności elektrycznej serca] u 11 miesięcznego obiektu płci żeńskiej, który został zaszczepiony kombinowaną szczepionką przeciwko przeciwko błonicy, krztuścowi bezkomórkowemu, zapaleniu wątroby typu B, inaktywowaną szczepionką przeciw poliomyelitis i Haemofhilus influenzae type b vaccine (Infarix hexa, GlaxoSmithKline), i pneumokokom (produkcji nie GSK Prevenar) w celach profilaktycznych.

W czerwcu 2009 roku obiekt otrzymał pierwszą dawkę szczepionki Infarix Hexa (nieznana seria) oraz pierwszą dawkę Prevenar (nieznana seria).

W czerwcu 2009 r., 1 dzień po szczepieniu szczepionką Infarix Hexa i Prevenar obiekt zmarł.

Obiekt zmarł, przyczyna śmierci nie została określona.

Zgodnie z normą dziecko otrzymało czwartą dawkę szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień i wiekiem.


Opis szczegółowy:

Wiek: 11 miesięcy. Powyższą informację otrzymano 8 września 2009 roku. Współistniejącym czynnikiem medycznym była złośliwa fenyloketonuria [niedobór tetrahydrobiopteryny].

Dnia 24 czerwca 2009 roku obiekt otrzymał pierwszą dawkę szczepionki Infarix Hexa i pierwszą dawkę szczepionki Prevenar.

Dnia 25 czerwca 2009 roku, 1 dzień po szczepieniu, obiekt doświadczył nieokreślonej reakcji ubocznej na produkt leczniczy.

Obiekt zmarł 25 czerwca 2009 roku, przyczyna śmierci nie została odnotowana. Nie wiadomo, czy dokonano autopsji.

Kolejne informacje otrzymano 5 listopada 2009 roku. Numery serii zostały dostarczone [w dokumencie brak informacji, jaka to seria].

Informacja otrzymana 28 grudnia 2009 r.. Otrzymano komentarze i konkluzję od władz regulacyjnych.

Rodzice byli Ormianami. Czynnikami współistniejącymi były opóźnienia motoryczne (zbadane przez AIMS w wieku 4 miesięcy), fenyloketonuria.
Jednocześnie zażywane środki medyczne to: Co-careldopa (Carbidopa + levodopa), Calcium folinate (Leucovorine), Oxitriptan and BH4 (tetrahydrobiopterine).
3 dni przed szczepieniem obiekt był obserwowany przez fizjoterapeutę, który obserwował niskie łaknienie, płacz i zmęczenie. Szczepienia rozpoczęto w wieku 11 miesięcy (zamiast  w wieku 2 miesięcy) na skutek brak porozumienia lekarzy [widocznie zdarzył się jakiś mądry lekarz, który uważał, że już obciążonego dziecka nie można dodatkowo dobijać na starcie szczepionkami – dop. red.].

Obiekt otrzymał szczepionkę Infarix Hexa i Prevenar o 10:30 dnia 24 czerwca 2009 roku.

Obiekt nie był chory, nie zaobserwowano gorączki. Dziecko wymiotowało kilka razy tego dnia i odnotowano trudności z wypróżnianiem. Dziewczynka zasnęła i funkcjonowała normalnie następnego poranka.

Dnia 25 czerwca obiekt zaczął drzemać w łóżku i matka znalazła dziewczynkę sinobłękitną i nie oddychającą o godz. 13.00 w łóżku.

Dnia 25 czerwca 2009 roku, 1 dzień po szczepieniu szczepionką Infarix Hexa i Prevenar, u obiektu rozwinęła się asystolia [zatrzymanie akcji serca – dop. red.]

Obiekt zmarł 25 czerwca 2009 roku, przyczyna śmierci jest nieznana [niesamowite, jak to nauka nie może sobie poradzić z pewnymi diagnozami, zwłaszcza kiedy dotyczą szczepień  – dop. red.].

Pediatra sugerował (zgodnie z raportem z sekcji zwłok) możliwość, że delikatny poziom neurotransmitera, co było częścią towarzyszącego zaburzenia matebolicznego, został zakłócony.

Nieznana przyczyna zgonu i rzadka choroba towarzysząca czyni trudnym ocenienie związku przyczynowo-skutkowego szczepienia i śmierci. Przerwa pomiędzy szczepieniem a śmiercią jest dłuższa niż 24 godziny i dziewczynka nie miała gorączki. Oba te czynniki czynią związek przyczynowo-skutkowy mniej prawdopodobnym. Bardziej prawdopodobna jest KOINCYDENCJA, a nie reakcja niepożądana.

Żadne nowe informacje nie zostały zażądane, sprawa została zamknięta.


Przypadek 3:

1. Inicjały pacjenta: nieznane
1a. Kraj: Taiwan
2. Data urodzenia: brak danych
2a. Wiek: 6 miesięcy
3. Płeć: mężczyzna
4. Czas zdarzenia: 24 sierpnia 2009 r.
5. Pacjent zmarł na skutek zdarzenia. Zdarzyło się to po przedłużonej hospitalizacji.
6. Cel użycia:  profilaktyka

Pełne dane: strona 1257 raportu

Opis zdarzenia:

Ostra niewydolność układu oddechowego, niedotlenienie. Urywana świadomość, zatwardzenie, kaszel, obniżony apetyt, uczucie dyskomfortu.

Przypadek został odnotowany w artykule prasowym [!!!], który opisał okoliczność ostrej niewydolności oddechowej u 6-miesięcznego obiektu płci męskiej, który został zaszczepiony kombinowaną szczepionką przeciwko przeciwko błonicy, krztuścowi bezkomórkowemu, zapaleniu wątroby typu B, inaktywowaną szczepionką przeciw poliomyelitis i Haemofhilus influenzae type b vaccine (Infarix hexa, GlaxoSmithKline), i pneumokokom (produkcji nie GSK Prevenar) w celach profilaktycznych.

Dnia 22 sierpnia 2009 roku obiekt otrzymał trzecią dawkę szczepionki Infarix Hexa (domięśniowo, nieznane miejsce iniekcji). Nie dostarczono numeru serii.
Po szczepieniu obiekt doświadczał dyskomfortu.

Dnia 24 sierpnia 2009 r., 2 dni po szczepieniu szczepionką Infarix Hexa, obiekt dostał gorączki, kaszlu i wykazywał obniżony apetyt. Obiekt był hospitalizowany przez 2 dni.


Opis szczegółowy:

Obiekt zmarł 31 sierpnia 2009 roku, przyczyna śmierci nie została zgłoszona. Nie wiadomo, czy dokonano autopsji.

Dnia 30 sierpnia 2009 roku, 8 dni po szczepieniu szczepionką Infarix Hexa, obiekt był hospitalizowany z uwagi na ostrą niewydolność oddechową, niedotlenienie i zaburzenia świadomości.

Obiekt został przetransportowany na OIOM i intubowany przez 3 godziny, lecz te zabiegi zawiodły.

Obiekt zmał 31 sierpnia 2009 roku, przyczyna śmierci nie została odnotowana. Nie wiadomo, czy autopsja została wykonana.

Dalsze informacje otrzymane dnia 4 marca 2010 roku:

Pomimo kilku prób nie otrzymano dalszych informacji.

Sprawa została zamknięta.Przypadek 4:

1. Inicjały pacjenta: nieznane
1a. Kraj: Taiwan
2. Data urodzenia: brak danych
2a. Wiek: 2 miesiące
3. Płeć: mężczyzna
4. Czas zdarzenia: 6 czerwca 2009 r.
5. Pacjent zmarł na skutek zdarzenia.
6. Cel użycia:  profilaktyka

Pełne dane: strona 1259 raportu


Opis zdarzenia:
SIDS (zespół nagłej śmierci niemowląt), kwestia jakości produktu.

O poniższym przypadku doniosły władze regulacyjne (AT-Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen # AT-BASGAGES-091755) i opisał pojawienie się zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS) u 2-miesięcznego obiektu płci żeńskiej, wkóry został zaszczepiony kombinowaną szczepionką przeciw błonicy, tężcowi (bezkomórkową), zapaleniu wątroby typu B, inaktywowaną szczepionką przeciw poliomyelitis i Haemophilus influenzae typu b (Infarix Hexa, GlaxoSmithKline), 10-walentną szczepionką złożoną [przeciwko penumokokom] (Synflorix) i szczepionką przeciw rotawirusom RotaTeq (produkcji nie GSK) w celach profilaktycznych.

Stan medyczny obiektu nie wzbudzał żadnych podejrzeń, nie występowała żadna choroba bazowa. Brak przyjmowanych lekarstw towarzyszących.

Dnia 6 października 2009 roku około godziny 11:00 obiekt otrzymał pierwszą dawkę szczepionki Infarix hexa (domięśniowo), pierwszą dawkę szczepionki Sunflorix (domięśniowo), drugą dawkę szczepionki RotaTeq (doustnie).


Przypadek 5:

1. Inicjały pacjenta: nieznane
1a. Kraj: Austria
2. Data urodzenia: brak danych
2a. Wiek: 2 miesiące
3. Płeć: kobieta
4. Czas zdarzenia: 6 października 2009 r.
5. Pacjent zmarł na skutek zdarzenia.
6. Cel użycia:  profilaktyka

Pełne dane: strona 1259 raportu.

Opis szczegółowy:
Dnia 6 października 2009 roku, 12 godzin po szczepieniu szczepionką Infanrix Hexa, RotaTeq i Synflorix (ok. godz. 23:00) obiekt doświadczył SIDS (nagłego zespołu śmierci niemowląt). Dziecko próbowano bez rezultatu reanimować w szpitalu.

Obiekt zmarł 6 października 2009 roku, przyczyna śmierci nie została zaraportowana.

Powyższe informacje otrzymano 19 października 2009 roku od lekarza będącego  szefem narodowego zespołu ds. szczepień, a nie od lekarza leczącego.
Wyniki autopsji włączały obrzęk mózgu, krwotok. Oba objawy można zrzucić na karb trwającej przez pół godziny reanimacji. Obiekt został znaleziony w pozycji na brzuchu, dlatego lekarz podejrzewał SIDS. Analiza wirologiczna nie wykazała niczego istotnego.

Powyższy materiał otrzymano 22 październiak 2009 roku, włącznie z oświadczaniem QA [Quality Assurance, dział kontroli jakości – dop. tłum]:
Kompletne sprawdzenie serii szczepionki Synflorix zostało dokonane. Nie ujawniono  żadnego odchylenia od normy, które można by było połączyć z wymienionymi dolegliwościami.

Kolejne dane otrzymano 29 października 2009 roku od władz regulacyjnych:
Dnia 12 października 2009 roku dokonano autopsji. W tamtym czasie nie wykryto żadnych zmian makroskopowych.
Dziecko zostało przyjęte do szpitala w stanie reanimacyjnym. Raport z autopsji nie był w tamtym momencie dostępny.
Poniższe dane zostały otrzymane z narodowego zespołu ds. szczepień dnia 30 października 2009 roku i SIDS został potwierdzony.

Poniższe dane otrzymano 27 kwietnia 2010 roku (protokół z autopsji):
Znaczący test przeprowadzono dnia 12 października 209 roku, włączając następujące Parechewirusy, który nie zostały wykryte w płynie jelitowym, VZV, CMV, HHV6, HHV7, enterovirus, parvovirus, norovirus o genotypie I i II, rotavirus, astrovirus, wykonano również testy na norwalk like virus, influenza A i B i RSV – wszystkie wyszły negatywne.

W poniższej informacji, otrzymanej 29 czerwca 2010 r., wspomniano, że nie dostarczono żadnych dalszych informacji. W związku z tym sprawę zamknięto.

[Wykonane testy laboratoryjne]:

LABORATORY TEST NAME         
TEST DATE       
  TEST RESULT 
Adenovirus test 12Oct2009 negatywny
Cytomegalovirus test 12Oct2009 negatywny
Enterovirus test negative 12Oct2009 negatywny
Human herpes virus 6 serology 12Oct2009 negatywny
Influenza serology 12Oct2009 negatywny
Parvovirus B19 12Oct2009 negatywny
RSV serology 12Oct2009 negatywny
Rotavirus test negative 12Oct2009 negatywny
Varicella zoster serology nega 12Oct2009 negatywny
 

Książki o szczepieniach

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.