Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Aktualności

24 kwietnia 2015

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy (19. marca br.) radna Platformy Obywatelskiej Jolanta Urbańska zaproponowała, aby częstochowskie publiczne placówki oświatowe musiały wymagać udokumentowania odbycia szczepień przez dziecko. Ma to pozwolić na zwiększenie stopnia egzekwowania istniejącego prawa. Z wymogu miałyby być zwolnione dzieci o udowodnionej odporności immunologicznej. W swojej interpelacji radna zakłada, że „w statutach żłobków i przedszkoli istnieje zapis o zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej. Spełnienie tego warunku staje się niemożliwe wobec przebywania w placówce dzieci niezaszczepionych”.

Jak wynika z odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta, Krzysztofa Łozińskiego na interpelację Pani radnej, pomysł ten jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. W odpowiedzi Pan Prezydent powołał się na art. 31 ust. 3 „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. Ponadto Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1457) żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku do lat 3 bez wskazania ograniczeń. Również na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U.z 2004 roku, poz. 2572 z późn.zm.) do przedszkoli przeprowadza się rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności bez ograniczeń.

Z odpowiedzi wynika więc, że wszystkie dzieci wobec prawa traktowane są równo. Dlatego też przy braku ustawowego ograniczenia, z powodu braku szczepień, zakaz przyjmowania dzieci do żłobków i przedszkoli w obecnej sytuacji prawnej nie może być wdrożony w życie.

Autor: Marcin Biś
Źródło: http://bip.czestochowa.pl/contents/content/71483/1147332

 

Polecamy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.