Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Zlekceważony dowód

Yazbak
Edward Yazbak, doktor medycyny, pediatra, członek Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Obecnie bada autyzm regresywny o podłożu autoimmunologicznym i szkody, które powodują szczepionki.
Od wielu lat Andrew Wakefield jest oczerniany i prześladowany za artykuł opublikowany w Lancet z 28 lutego 1998 roku. Od chwili publikacji oskarża się go o to, że sfabrykował chorobę żołądka i jelit, narażając cały świat na niebezpieczeństwo, ponieważ opisał, że niektórzy spośród 12 rodziców dzieci biorących udział w brytyjskich badaniach twierdzili, że zarówno objawy autyzmu, jak i zaburzeń żołądkowo-jelitowych pojawiły się wkrótce po tym, jak dzieci otrzymały szczepionkę MMR.

Można śmiało założyć, że przed 1998 rokiem rodzice i pediatrzy w stanach Utah, Minnesota, Karolina Północna i we wszystkich innych zakątkach USA nie słyszeli o doktorze Wakefieldzie oraz nie mieli pojęcia, że regresja autystyczna niekiedy następowała po zaszczepieniu MMR. Interesuję się systemem doniesień o skutkach ubocznych szczepionek (VAERS) od chwili, gdy go uruchomiono i zdobył jakieś doświadczenie w pojmowaniu i analizie poszczególnych danych. Z pewnym zdziwieniem odkryłem niedawno, że do 31 grudnia 1997 roku do systemu dotarło 15 doniesień od rodziców, którzy twierdzili, że u ich dzieci wystąpiły objawy autyzmu po otrzymaniu szczepionki MMR w USA. Najwyraźniej występuje ogólna zgoda co do następujących dwóch twierdzeń:

1. Doniesienie do systemu niekoniecznie oznacza związek przyczynowo-skutkowy.

2. Do systemu dociera informacja wyłącznie o niewielkim procencie efektów ubocznych szczepionek.

Wykluczyłem jedno z 15 rozważanych doniesień, ponieważ uznałem je za niewiarygodne. Dane demograficzne pochodzące z pozostałych 14 doniesień przedstawiłem w tabeli.

 

Pacjent nr

VAERS nr

Stan

Płeć

Wiek

Data szczepienia

Data wystąpienia objawów

Data doniesienia

1

42498

Kalifornia

M

1

21/02/90

21/02/90

29/05/92

2

66998

Pensylwania

M

4,5

01/09/94

 

29/09/94

3

75900

Waszyngton

M

15m

18/11/92

19/11/93

11/07/95

4

80851

Utah

K

16m

28/02/92

 

11/01/96

5

86243

Minnesota

M

15m

26/01/94

05/02/94

07/05/96

6

88924

Floryda

K

1

01/08/94

03/08/94

05/08/96

7

90090

Connecticut

M

2,9

31/11/94

01/12/94

17/09/96

8

94657

Minnesota

M

15m

11/10/94

11/10/94

30/01/97

9

101800

Teksas

M

15m

23/02/95

05/03/95

18/08/97

10

77558

 

M

4

04/03/92

 

11/09/95

11

102477

Nowy Jork

M

15m

18/10/90

18/10/90

12/08/97

12

102670

Karolina Północna

M

4,5

09/05/96

09/05/96

23/09/97

13

102948

Teksas

M

15m

23/02/95

04/03/95

02/10/97

14

103158

Nowy Jork

M

15m

14/11/95

18/11/95

04/10/97

 

Komentarze

1. W przypadku dzieci w wieku 15–23 miesiące niekiedy wpisano wiek – 1 rok.

2. Data wystąpienia objawów oznacza datę, w której pojawiły się objawy reakcji na szczepionkę, nie zaś objawy autyzmu.

3. Doniesienia odnoszące się do pierwszej dawki szczepionki zazwyczaj nadeszły po 2–3 latach od szczepienia – w rozsądnym czasie, w którym wystąpiły objawy i została postawiona diagnoza. Przypadek nr 11 został odnotowany po 7 latach od szczepienia.

4. Doniesienia dotyczące czteroletnich dzieci zostały prawdopodobnie nadesłane szybciej. Na przykład doniesienie o przypadku nr 2 wysłano do systemu miesiąc po szczepieniu. Może on ilustrować sytuację nazywaną „objaw – ustąpienie – ponowne objawy” (po wykryciu związku przyczynowo-skutkowego niepożądanego zjawiska z zastosowaniem określonej substancji). W tym przypadku dziecko zareagowało na pierwszą dawkę szczepionki, po czym jego stan w jakiejś mierze się poprawił, a następnie organizm szybko załamał się po ponownym szczepieniu. Niestety doniesienie jest fragmentaryczne i nie zawiera numeru partii szczepionki, przez co nie udało się przeprowadzić dalszej analizy.

5. Przypadek nr 1 dotyczy dziecka w wieku przedszkolnym z Kalifornii, które zostało zaszczepione i najwyraźniej wystąpiła u niego gorączka i/lub objawy encefalopatii już tego samego dnia. Dawka szczepionki MMR, którą otrzymało, pochodziła z partii nr 2018R. U innego dziecka w wieku przedszkolnym z Kalifornii (doniesienie nr 26127), dziewczynki, która otrzymała dawkę szczepionki z tej samej partii tydzień później, wystąpiła poważna małopłytkowość immunologiczna w ciągu 28 dni po szczepieniu. Liczba trombocytów spadła u niej do 4000/mm3. Norma trombocytów w jej wieku wynosi 150 000 – 450 000 płytek krwi na mm3. Zgodnie z ulotką dołączoną do MMR II małopłytkowość stanowi reakcję uboczną na szczepionkę1.

24 marca 1997 roku, po siedmiu pełnych latach, federalny program odszkodowań za uszczerbek wyrządzony przez szczepionki (NVICP) dodał małopłytkowość do „tabeli reakcji ubocznych na szczepionki”2. Przytoczone poniżej „objawy” i „opisy” dokładnie odpowiadają doniesieniom nadesłanym do systemu.

1. Doniesienie nr 424983.

Objawy: autyzm, encefalopatia, patologicznie nasilone postrzeganie zwykłych dźwięków, zmniejszone stężenie immunoglobulin, zwiększone stężenie immunoglobulin, zatrzymanie rozwoju umysłowego – stopień ciężkości nie został wyszczególniony, zaburzenia osobowości, zaburzenia mowy.

Opis: pacjent otrzymał szczepionkę MMR, po czym podniosła się temperatura, wystąpiły zachowania autystyczne i stan encefaliczny, przestał zauważać otoczenie; wzrost wrażliwości na dźwięki, machanie dłońmi, kręcenie kółkami zabawek mechanicznych; poty nocne, wzrost apetytu.

2. Doniesienie nr 669984.

Objawy: autyzm, odbiegające od normy rezultaty badań laboratoryjnych.

Opis: pacjent otrzymał szczepionkę; postawiono diagnozę autyzmu.

3. Doniesienie nr 759005.

Objawy: autyzm, nadwrażliwość, zatrzymanie rozwoju umysłowego – stopień ciężkości niepodany, zaburzenia mowy, odbiegające od normy myślenie.

Opis: Pacjent otrzymał szczepionkę 18 listopada 1992 roku i tego samego dnia wystąpiła alergia; trudności w nauce, przestał rozmawiać; brak dalszych informacji.

4. Doniesienie nr 808516.

Objawy: autyzm, zapalenie ucha środkowego.

Opis: pacjent otrzymał szczepionkę; po szczepieniu stał się autystyczny; ponowne infekcje uszu.

5. Doniesienie nr 862437.

Objawy: niepokój, utrata mowy (nie podano, czy całkowita, czy częściowa), autyzm, drgawki, paraliż spojrzenia, zaburzenia osobowości, stan podgorączkowy, zaburzenia mowy.

Opis: pacjent był zaniepokojony, miał podwyższoną temperaturę przez cały dzień oraz wieczorem; około 22:00 pacjent dostał wysokiej gorączki, po pięciu minutach podano paracetamol; wezwano pogotowie, pacjenta odwieziono do szpitala; diagnoza – autyzm, zmienne zachowanie, epilepsja, utrata kontaktu wzrokowego.

6. Doniesienie nr 889248.

Objawy: zaniepokojenie, autyzm, zaburzenia układu immunologicznego, spadek stężenia immunoglobulin, zatrzymanie rozwoju umysłowego – bez podania stopnia ciężkości, stan podgorączkowy, wysypka przypominająca odrę.

Opis: Niewielki wzrost temperatury, znaczny dyskomfort, pacjent leżał w łóżku, płakał i jęczał, 3–4 dni po szczepieniu wysypka rozprzestrzeniła się na całe ciało pacjenta i utrzymywała się przez co najmniej tydzień; w ciągu sześciu tygodni po szczepieniu zauważono, że pacjent zaczął tracić wcześniej nabyte umiejętności społeczne i werbalne; diagnoza – autyzm.

7. Doniesienie nr 900909.

Objawy: autyzm, obniżone ciśnienie, infekcja, zatrzymanie rozwoju umysłowego bez podania stopnia ciężkości, zaburzenia osobowości.

Opis: utrata zasobu słów i kontaktu wzrokowego, częste chodzenie na palcach, machanie dłońmi, nieuzasadniony śmiech, napady gniewu, gryzienie odzieży, powtarzanie przypadkowych słów; terapia witaminami z grupy B i mikroelementami; diagnoza – autyzm, zaburzenia osobowości.

8. Doniesienie nr 9465710.

Objawy: autyzm, urojenia, zaburzenia spostrzegania własnej osoby i rzeczywistości, łuszczyca, zatrzymanie rozwoju umysłowego bez podania stopnia ciężkości, stan podgorączkowy, wysypka przypominająca odrę, zaburzenia mowy.

Opis: wysoka temperatura utrzymująca się przez 3–4 dni, następnie wysypka trwająca 5 dni, po czym dwudniowa wysoka gorączka, wyprysk skórny, łuszczenie się skóry dłoni; pacjent przestał rozmawiać po zaszczepieniu; stracił kontakt wzrokowy, nabył cech autystycznych; matka zatelefonowała na pogotowie, podano ibuprofen.

9. Doniesienie nr 10180011.

Objawy: autyzm, lekarstwo jest nieskuteczne, dreszcze gorączkowe, obniżone ciśnienie, infekcja, stan podgorączkowy, wysypka, zaburzenia mowy.

Opis: pacjent otrzymał szczepionkę 23 lutego 1995 roku i doznał krótkotrwałych drgawek gorączkowych przy temperaturze 40,6 stopni C; 5 marca 1997 roku pacjenta przywieziono na izbę przyjęć i hospitalizowano; początkowo przypuszczano, że jest to ospa wietrzna, lecz następnego dnia zdiagnozowano rumień nagły; matka oświadczyła, że u dziecka wystąpił autyzm po szczepieniu; pacjent zatrzymał się w rozwoju i częściowo stracił mowę.

10. Doniesienie nr 7755812.

Objawy: autyzm, głuchota, zapalenie nerwów obwodowych.

Opis: pacjent otrzymał szczepionkę; po kilku miesiącach został zdiagnozowany jako autystyczny; zdiagnozowano obustronną głuchotę ciężkiego stopnia, związaną z porażeniem nerwu słuchowego; pacjent wcześniej był normalny; autyzm i głuchota związana z porażeniem nerwu słuchowego trwają nadal; nie oczekuje się uzyskania dodatkowych informacji.

11. Doniesienie nr 10247713.

Objawy: autyzm, zaburzenia umiejętności chodzenia, patologicznie zwiększona percepcja zwykłych dźwięków, opóźnienie w rozwoju umysłowym bez określenia ciężkości, stan podgorączkowy, zaburzenia mowy, zaburzenia wzroku, osłupienie.

Opis: podwyższona temperatura; spadek poziomu świadomości; obniżenie zdolności skupiania uwagi, utrata zdolności werbalnych; autyzm.

12. Doniesienie nr 10267014.

Objawy: autyzm, nadmierna potliwość, podwyższone stężenie immunoglobulin, przerost węzłów chłonnych, zaburzenia osobowości, stan podgorączkowy, zaburzenia mowy, pokrzywka.

Opis: pacjent otrzymał szczepionkę 9 maja 1996 roku i tego samego dnia wystąpiła u niego gorączka, pojawiły się nocne poty, odwodnienie, silny obrzęk wszystkich węzłów chłonnych, dziwne zachowanie, pacjent rozmawiał sam ze sobą, 11 maja 1996 roku wszystkie objawy wciąż trwały; przypominające pokrzywkę obrzmienie węzłów chłonnych, wydawał charczące dźwięki; diagnoza: autyzm.

13. Doniesienie nr 102948.

Objawy: autyzm, drgawki gorączkowe, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, infekcja, opóźnienie w rozwoju umysłowym bez określenia ciężkości, stan podgorączkowy, wysypka, zaburzenia mowy, wymioty.

Opis: dziewięć dni po zaszczepieniu pacjenta przywieziono do szpitala z temperaturą 40,6 stopni C; wymioty, dreszcze, jasna wysypka na tułowiu – dziecko było autystyczne; poziom przeciwciał na wirusa odry – 116; stracił zdolność mowy.

14. Doniesienie nr 10315815.

Objawy: autyzm, głuchota, zaburzenia osobowości, osłupienie.

Opis: dziecko stało się autystyczne po szczepieniu, którego dokonano w 15 miesiącu życia; wystąpiło jedno krótkotrwałe zatrzymanie wzroku zauważone kilka dni po szczepieniu; pacjent sprawiał wrażenie niesłyszącego, przebywającego we własnym świecie; informację przekazano lekarzowi i zaczęto ekspertyzę dotyczącą stanu dziecka.

Według stanu na 28 lutego 1997 roku, równo rok wcześniej, zanim doktor Wakefield opublikował swe badania 12 pacjentów w Lancecie, skierowano 5123 wnioski do Federalnego Programu Odszkodowań za Uszczerbek Wyrządzony Przez Szczepionki. Spośród nich 73 proc. związane było ze szczepionką DTP. Druga pod względem liczebności grupa (14 proc.) należała do powikłań poszczepiennych związanych z MMR lub jej składnikami16. Niektóre z nich miały związek z autyzmem i zaburzeniami spektrum autyzmu. W szczegółowym opracowaniu z 1998 roku na temat encefalopatii związanej ze szczepionką przeciw odrze, badacze i statystycy z Federalnego Programu Odszkodowań za Uszczerbek Wyrządzony Przez Szczepionki i z Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej USA ani razu nie wspomnieli o autyzmie lub zaburzeniach spektrum autyzmu, mimo że niejednokrotnie omawiali uwstecznienie rozwoju. Według danych Weibela i współautorów:

– Od 1970 do 1993 roku 48 dzieci odpowiadało kryterium ostrej encefalopatii (rozwój choroby w okresie od 2 do 15 dni po podaniu szczepionki przeciw odrze, pojedynczej lub w kombinacji, MR lub MMR).

– Ośmioro dzieci zmarło, a „u pozostałych zaobserwowano cofnięcie się zdolności umysłowych i zatrzymanie rozwoju umysłowego, przewlekłe drgawki, zaburzenia ruchu i czucia oraz trwałe porażenie mózgu”.

– Przynależność pacjentów do grup wiekowych: od 10 miesięcy do 49 miesięcy z przeciętną wartością 15 miesięcy i średnim wiekiem 17,5 miesięcy.

– Pojawienie się oznak neurologicznych z nieprzypadkowym rozmieszczeniem statystycznym przypadającym na ósmy i dziewiąty dzień po szczepieniu17.

Autorzy wciągnęli wniosek: „Takie zaszeregowanie podsuwa myśl, że związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniem przeciw odrze i encefalopatią może występować jako rzadkie powikłanie po szczepieniu przeciw odrze”.

 

Wnioski

28 lutego 1998 roku doktor Andrew Wakefield i współautorzy opublikowali artykuł w Lancecie. Mimo że doktor Wakefield nigdy nie twierdził, że szczepionka MMR wywołuje autyzm, zniszczono mu życie i cofnięto prawo do wykonywania zawodu lekarza, ponieważ miał czelność przypuszczać, że potrzebna jest praca naukowo-badawcza mająca sprawdzić wszystkie możliwe przyczyny regresu autystycznego. Teraz wiadomo, że zanim niektórzy rodzice z USA w ogóle usłyszeli o doktorze Wakefieldzie, sami podejrzewali, że autyzm i encefalopatia u ich dzieci miały przynajmniej chronologiczny związek ze szczepionką MMR. Czternastu spośród tych rodziców między 28 maja 1992 i 4 października 1997 roku doniosło o reakcjach swych dzieci do Systemu Informacji o Skutkach Ubocznych Szczepionek (VAERS – dop. red.). Inni wnieśli wnioski do Federalnego Programu Odszkodowań za Uszczerbek Wyrządzony Przez Szczepionki. Nadszedł czas, by przestać skazywać na śmierć posłańca przynoszącego złe nowiny. Nadszedł czas, by uczciwie zbadać wszystkie bez wyjątku możliwe przyczyny wielkiego nieszczęścia, które spowodowało ciężkie straty u całego pokolenia.

Oryginał artykułu opublikowano na stronie:Źródła:

1http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf

2http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/commonly-asked-questions-about-the-national-vaccine-injury.html

3http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=42498

4http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=66998

5http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=75900

6http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=80851

7http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=86243

8http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=88924

9http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=90090

10http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=94657

11http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=101800

12http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=77558

13http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=102477

14http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=102670

15http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=103158

16http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/commonly-asked-questions-about-the-national-vaccine-injury.html

17“Acute Encephalopathy Followed by Permanent Brain Injury or Death Associated With Further Attenuated Measles Vaccines: A Review of Claims Submitted to the National Vaccine Injury Compensation Program” by Weibel, Caserta, Benor and Evans. Pediatrics 1998;101;383-387

Książki o szczepieniach

Polecamy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.