Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Prognoza rynku szczepionek w Stanach Zjednoczonych do 2018 r. wynosi 17,4 mld dolarów

Revenue-Chart - małyZgodnie z analizą opublikowaną przez firmę Transparency Market Research, z siedzibą w Albany, w stanie Nowy Jork, wartość rynku szczepionek w Stanach Zjednoczonych osiągnie w 2018 roku 17,4 mld dolarów. Jeśli prognoza okaże się dokładna, w latach 2012–2018 złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 5,3%. TMR oszacowała, że w 2012 r. wartość rynku szczepionek w Stanach Zjednoczonych wynosiła 12,8 mld USD.123

TMR przypisuje tę optymistyczną prognozę „postępowi technicznemu i silnemu wsparciu rządów oraz innych aktywnych organizacji, takich jak Globalny Sojusz na Rzecz Szczepionek i Szczepień (ang. Global Alliance for Vaccines and Immunization, w skrócie GAVI) i ŚOZ”. Na rynku w Stanach Zjednoczonych „obserwuje się rosnącą tendencję do opracowywania spersonalizowanych szczepionek i nowych szczepionek, które leczą choroby zakaźne, alergie i nowotwory. Dodatkowo „przemysł [szczepionkowy] będzie przechodził stałą poprawę metodologii dostarczania, projektowania szczepionek i wytwarzania w procesach na dużą skalę.”3 

W raporcie, zatytułowanym „Rynek szczepionek w Stanach Zjednoczonych (szczepionki dla ludzi: przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, grypie, meningokokom, pneumokokom, wirusowi brodawczaka ludzkiego, szczepionki kombinowane; szczepionki dla zwierząt: psów, kotów, świń, bydła, owiec, drobiu i koni) – analiza branżowa, wielkość, udział, wzrost, tendencje i prognozy na lata 2014–2020”, omówiono rynek w podziale na szczepionki dla ludzi i zwierząt.2

W raporcie klasyfikuje się szczepionki dla ludzi znajdujące się na rynku według typu (dla dzieci lub dorosłych) a także według antygenu (wirusowe zapalenie wątroby typu A, grypa, meningokoki, pneumokoki, wirus brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, szczepionki kombinowane: DTaP, DTaP-Hep B-IPV, DTaP-IPV i DTaP-IPV, i inne). Głównymi producentami szczepionek dla ludzi są w Stanach Zjednoczonych koncerny: Sanofi-Pasteur, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck, Novartis i Sanofi-Aventis.1

Segment szczepień dla zwierząt podzielono w sprawozdaniu według rodzaju zwierząt – domowe (psy i koty) oraz gospodarskie (świnie, bydło, owce, drób i konie). 2 Głównymi producentami szczepionek dla zwierząt w Stanach Zjednoczonych są firmy: Merial (Sanofi-Aventis), Novartis Animal Health, Intervet/Schering-Plough (Merck) i Pfizer Animal Health.1

Segment szczepionek dla ludzi jest o wiele większy niż segment szczepionek dla zwierząt. Stanowił on 80% rynku w 2012 r. i przewiduje się, że w dającej się przewidzieć przyszłości nadal będzie dominować.

Wzrost rynku szczepionek dla ludzi jest napędzany głównie szczepionkami dla dzieci. TMR zauważa:

„Segment szczepionek pediatrycznych ma obecnie imponujący udział w rynku i dobre perspektywy na przyszłość, ze względu na rządowe naciski na szczepienie dzieci w Stanach Zjednoczonych”1.

Wyniki badania naukowego przeprowadzonego na początku tego roku przez Centrum Badań nad Rozwojem Leków przez Uniwersytetu Tuftsa (ang. Tufts University’s Center for the Study of Drug Development) wskazują na to, że do 2020 r. roczna wartość sprzedaży szczepionek na świecie osiągnie 40 miliardów dolarów.4Odnośniki:

1 Transparency Market Research. U.S. Vaccines Market to Be Driven by High Demand for Pediatric Vaccines, to Reach US$17.4 Billion by 2018: Transparency Market Research. Business Wire Mar. 19, 2015.
2 Transparency Market Research. U.S. Vaccine Market (Human Vaccines: Hepatitis, Influenza, Meningococcal, Pneumococcal, HPV, Combination Vaccines; Animal Vaccines: Canine, Feline, Porcine, Bovine, Ovine, Poultry and Equine)—Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2014-2020. TransparencyMarketResearch.com Jan. 27, 2015.
3 Transparency Market Research. U.S. Vaccine Market—Opportunities and Threats. TransparencyMarketResearch.com May 13, 2014.
4 TVR Staff. Tufts University Study Pegs World Vaccine Sales at $40 Billion by 2020The Vaccine Reaction July 17, 2015.

Źródło:
http://www.thevaccinereaction.org/2015/12/u-s-vaccine-market-forecast-at-17-4-billion-by-2018/#_edn2

Książki o szczepieniach

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.