Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Polityka prywatności, klauzula RODO

1. Firma cosiewydaje.pl sp. z o.o., właściciel serwisu prawdaoszczepionkach.hartigrama.pl, nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych uzyskiwanych w procesie korzystania z treści zamieszczonych na stronie lub podczas dokonywania zakupów. Twój mail podawany w momencie składania zamówienia jest wykorzystywany jedynie w celu jego realizacji i kontaktu z Tobą. Pozostałe informacje o ochronie i przechowywaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w części poświęconej RODO.

2. Jeśli sobie tego życzysz, możesz otrzymywać nasz newsletter. Jako newsletter rozumiemy mailing wysyłany przez nasz serwis, związany z aktualnymi promocjami i interesującymi nowościami w naszej ofercie. Newsletter może dotyczyć jedynie produktów sprzedawanych na naszej stronie lub nowości współpracujących z nami wydawnictw lub wytwórni muzycznych. Może też dotyczyć jakichś szczególnych sytuacji, na przykład informacji o spotkaniu z jakimś autorem, o promocji na konkretne książki danego wydawnictwa itp.

Uwaga: nasz newsletter nigdy nie będzie zawierał reklam firm zewnętrznych ani produktów niezwiązanych z rynkiem wydawniczym (to znaczy, że w ramach newslettera nigdy nie otrzymasz jakiejś reklamy banku czy firmy ubezpieczeniowej lub innego podmiotu).

Oczywiście w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając na link z opcją rezygnacji, który znajduje się na końcu każdego maila wysyłanego w newsletterze. Jeśli natomiast w którymś momencie będziesz chciał z powrotem wpisać się na listę newslettera, zawsze jest to możliwe – służy do tego miejsce na mail w prawej kolumnie strony.


Klauzula RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma
cosiewydaje.pl sp. z o.o.
ul. Siennicka 19A/100
04-394 Warszawa
NIP 113-286-18-63
REGON 146492493
KRS 0000445687
Kontakt: cosiewydaje@gmail.com
tel. 22 810 60 25

2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie:
– RODO, art. 6, ust. 1b – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji składanych zamówień;
– RODO, art. 6, ust. 1c – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym: wystawiania dokumentów sprzedaży, ewidencji sprzedaży, rzetelnego rozliczania działalności oraz innych celów nałożonych na Administratora przepisami prawa;
– RODO, art. 6, ust. 1f – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności: prowadzenia działań marketingowych, kontaktowania się z Państwem również w sytuacjach, gdy nie jest to związane z wykonaniem umowy, windykacji należności i obsługi innych wzajemnych roszczeń.

3. W związku z małą skalą działalności spółki i tym, że działalnością firmy nie jest przetwarzanie dużych ilości danych osobowych (jak ma to miejsce w wypadku firm ubezpieczeniowych, banków, niektórych podmiotów medycznych itp.), a także niegromadzeniem przez spółkę danych szczególnie wrażliwych, nazywanych w RODO „szczególnymi kategoriami danych” (np. o stanie zdrowia, danych genetycznych, o karalności, wyznawanej religii, pochodzeniu rasowym lub etnicznym, orientacji seksualnej itp.), nie wyznacza się Inspektora Ochrony  Danych Osobowych.

4. Zbierane przez naszą stronę dane osobowe wykorzystywane są jedynie do:
a) Procesu dokonywania i realizacji zamówienia (maile powiadamiające o złożeniu zamówienia, opłaceniu go i wysłaniu). Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim ma miejsce jedynie w momencie, gdy klient wybiera opcję przesyłki firmą kurierską lub pocztą. Przekazywane są dane teleadresowe niezbędne do dostarczenia paczki, w tym telefon i adres e-mail do powiadamiania klienta o porze dostarczenia przesyłki przez kuriera. Żadne dane osobowe nie są w żaden sposób przekazywane żadnym innym firmom niż wymieniona.
Dane wykorzystywane do opłacenia zamówienia (np. nr karty kredytowej i kod CVV), jeśli klient korzysta z systemów płatności PayU, PayPal i Przelewy24, które obsługuje nasz sklep, przekazywane są przez klienta bezpośrednio do firm oferujących dany system płatności w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu i w żaden sposób nie trafiają do naszego systemu.
b) Wysyłania newslettera, o ile klient wybrał tę opcję.
c) Generowania dokumentów księgowych, paragonów i faktur, zgodnie z odpowiednimi ustawami o rachunkowości. W tym wypadku część danych osobowych może zostać przekazana biuru rachunkowemu, w zależności od formy dokumentu, jaki został wybrany w momencie składania zamówienia przez klienta.

5. Dane osobowe, zapisywane w trakcie składania zamówienia, to:
a) Imię i nazwisko zamawiającego.
b) Adres do wysyłki (w tym: państwo, kod pocztowy, ulica, numer budynku i mieszkania, numer telefonu, e-mail.
c) Dane o składnikach zamówienia.
Podanie wymienionych danych osobowych jest niezbędne do realizacji Państwa zamówienia.

6. Dane o składnikach zamówienia nie są wykorzystywane do tzw. profilowania (określania preferencji zakupowych klienta). Dane te nie są również przekazywane w tym celu żadnym podmiotom trzecim (patrz punkt 4).

7. Dane osobowe mogą być usunięte w dowolnym momencie na żądanie klienta. Umożliwia to opcja usunięcia konta w naszym sklepie. Można zgłosić również taką prośbę na naszego maila. Przysługuje Ci również prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania (np. rezygnacji z wysyłania newslettera).
Jeśli takie żądanie nie wpłynie, maksymalny czas gromadzenia danych osobowych w naszych systemach wynosi 10 lat.

Żądanie usunięcia danych osobowych zostanie zrealizowane jedynie w zakresie oprogramowania i bazy danych sklepu internetowego, nie zostanie natomiast usunięte z dokumentów sprzedaży i księgowych oraz z bazy danych programów księgowych, gdyż jesteśmy zobligowani do przechowywania ich na potrzeby odpowiednich organów państwa przez 5 lat.

8. Możliwe jest składanie zamówień bez rejestracji (patrz regulamin) i bez tworzenia loginu klienta, lecz nie zmniejsza to minimalnej ilości danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

9. Dane osobowe przechowywane są na serwerze zabezpieczonym odpowiednio mocnymi hasłami. Dostęp do tych danych posiadają jedynie osoby zajmujące się w firmie realizacją zamówień i zarządzaniem serwerami.

10. Z uwagi na to, że przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 osób, nie prowadzi rejestru czynności związanych z gromadzeniem danych osobowych, ponieważ nie jest do tego zobligowane.

11. Ponieważ dane nie są wykorzystywane do czynności innych niż związanych z realizacją zamówienia, nie jest konieczne z naszej strony pozyskiwanie od Państwa żadnych dodatkowych zgód ani zatwierdzanie przez klientów dodatkowych klauzul o RODO.

12. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Książki o szczepieniach

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.