Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Manifest proszczepionkowy – Brett Wilcox

Brett - dużyStudiuję temat szczepień już od kilku lat. W tym czasie wielu proszczepionkowców starało się przekonać mnie do tego, że zbłądziłem. Wielu podczas dyskusji ze mną tak się sfrustrowało iż poinformowało mnie, że jestem prostakiem i głupkiem. To prawda, że nie byłem najbystrzejszym dzieckiem w klasie. Trochę czasu mi zajęło, żebym zrozumiał to co do mnie mówią, ale myślę, że w końcu załapałem. Jeśli jesteś proszczepionkowcem to proszę daj mi znać, czy dokładnie przedstawiłem Twoją pozycję. Dziękuję za Twoją cierpliwość!


 • Wszystkie choroby są złe.
 • Wszystkie szczepionki są dobre.
 • Naukowo sprawa jest rozstrzygnięta, wszystkie szczepionki działają.
 • Wszystkie szczepionki są równie skuteczne.
 • Wszystkie szczepionki są równie bezpieczne.


 • Szczepionki są badane pod kątem bezpieczeństwa bardziej niż jakikolwiek inny produkt farmaceutyczny.
 • Badania nad bezpieczeństwem szczepionek są badaniami długoterminowymi, co oznacza, że trwają dłużej niż cztery dni.
 • Szczepionki eksperymentalne przeznaczone dla niemowląt są najpierw badane na niemowlętach.
 • Szczepionki eksperymentalne, które ostatecznie zostaną podane niezdrowym dzieciom, są najpierw testowane na niezdrowych dzieciach.
 • W badaniach nad bezpieczeństwem szczepionek zawsze stosowane jest obojętne placebo.
 • Cały kalendarz szczepień został zbadany pod kątem bezpieczeństwa.


 • Teoria i praktyka szczepień są identyczne.
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego zawiera takie same informacje jak ulotka szczepionki.
 • Szczepienie jest równoznaczne z odpornością, ale społeczeństwo nadal powinno bać się i bojkotować nieszczepionych.
 • Szczepionki działają, ale tylko wtedy, gdy wszyscy inni są zaszczepieni, ponieważ oczywistym jest to, że stosowany przeze mnie medykament sprawia, że Twój staje się skuteczniejszy.
 • Wszyscy powinni być zmuszeni do zaszczepienia się w celu ochrony szczepionych przed chorobami na które zostali zaszczepieni.
 • Szczepionki nigdy nie spowodowały ADHD, tików, zespołu Guillaina-Barrégo, problemów w uczeniu się, raka, cukrzycy, wyprysku, porażenia, autyzmu lub innych obrażeń.
 • To czysty przypadek, gdy niemowlę zachoruje, jest chore, cofa się w rozwoju lub umiera wkrótce po szczepieniu.
 • Szczepienia są wiodącą przyczyną koincydencji [zbiegów okoliczności].


 • W składzie szczepionek nie ma niczego, co mogłoby zaszkodzić dziecku lub komukolwiek innemu. Dlatego producenci szczepionek i lekarze nie mogą być pozwani do sądu w związku z poszczepiennym uszkodzeniem lub śmiercią.
 • Jeśli szczepionka zaszkodziła dziecku, to jest wada dziecka – po prostu ma złe geny. Szczepionki tylko wychwytują tę wadę.
 • Szczepionki składają się z neurotoksyn, ludzkiego DNA pochodzącego z abortowanych płodów [a dokładniej: pochodzacego z linii komórkowych pobranych z abortowanych płodów], tkanek zwierzęcych, adiuwantów, alergenów, antygenów i zanieczyszczeń. Gdy zawartość szczepionki rozbije się na podłodze, wzywana jest ekipa sprzątająca substancje niebezpieczne, a budynki są ewakuowane. To dlatego te same składniki są bezpieczne, gdy wielokrotnie wstrzykuje się je kobietom ciężarnym, niemowlętom, małym dzieciom, nastolatkom, osobom w podeszłym wieku i praktycznie każdemu, kto się napatoczy.
 • Toksyczne składniki w szczepionkach sprawiają, że osoby chore stają się zdrowe, a zdrowe jeszcze zdrowsze.
   


 • Wstrzykiwanie toksyn niczym nie różni się od ich spożywania.
 • Ponieważ jedna szczepionka jest bezpieczna, to podawanie dwóch, czterech czy ośmiu szczepionek naraz jest równie bezpieczne.
 • Szczepionki są lepsze od witamin – im więcej ich przyjmiesz, tym zdrowszy się stajesz.
 • Badania wykazują, że liczba powikłań i zgonów poszczepiennych zwiększa się wraz ze wzrostem liczby szczepionek podanych za jednym razem. Z tego powodu niemowlęta mogą bezpiecznie otrzymać tysiące szczepionek naraz.


 • Jękliwy i wysoki krzyk, gorączka, letarg, wyizolowanie, spanie całymi dniami, biegunka i napady padaczkowe to normalne reakcje organizmu na podanie szczepionki.
 • Normalne reakcje poszczepienne nie są uszkodzeniami z powodu szczepionki.

   
 • Kalendarz szczepień w USA [czy Polsce] jest jedynym kalendarzem na świecie.
 • Nie ma innych alternatywnych kalendarzy szczepień.
 • Alternatywne kalendarze szczepień są nieprzetestowane i niebezpieczne.


 • Do niedawna 100% ludzi nie zauważało zachowań i cech związanych z autyzmem, które istniały od zawsze u 2% populacji. Niektóre z tych zachowań i cech obejmują uderzanie głową, ciągłe wiercenie się, trzepotanie dłoni, smarowanie się kupą, opóźnioną mowę, regres mowy, niemożność mówienia, mówienie nienormalnym tonem, powtarzanie słów i zwrotów w kółko, krzyki, płacz lub śmianie się bez widocznego powodu, obsesyjne przywiązanie do zwykłych przedmiotów, problemy żołądkowo-jelitowe, wybuchowe biegunki, skrajną wrażliwość na światło, dźwięk i dotyk, obojętność na temperaturę lub ból, trudności w zrozumieniu uczuć, reakcji lub wyrazu twarzy innych ludzi, unikanie bycia dotykanym, brak więzi lub emocjonalnego połączenia z rodzicami, rodzeństwem i innymi oraz brak strachu przed wodą, co czasem prowadzi do utonięcia.
 • Autyzm jest normalny.
 • Autyzm jest darem.
 • Autyzm powinien być celebrowany.
 • Rodzice, którzy nie celebrują autyzmu swoich dzieci, są egoistycznymi beksami.
 • Autyzm jest ewolucyjną odpowiedzią na erę komputerów.
 • Żadna szczepionka nigdy nie spowodowała autyzmu.
 • Jedynie jedna obalona praca, napisana wyłącznie przez jednego skompromitowanego lekarza, kiedykolwiek powiązała szczepionki z autyzmem.
 • Ten człowiek jest oszustem i osobiście odpowiada za zabijanie milionów niemowląt, podobnie jak Hitler.


 • Mediom można zaufać, ponieważ zawsze przekazują prawdę o szczepionkach.
 • Na media nie mają wpływu korporacyjni sponsorzy ani cenzura rządowa.
 • Media powinny zawstydzać i drwić z rodziców dzieci poszkodowanych z powodu szczepionek, a zwłaszcza matek.
 • Media powinny znieważać i błędnie cytować lekarzy oraz naukowców, którzy zajmują się kwestiami bezpieczeństwa szczepionek.
 • Media nie powinny dawać równego czasu antenowego rodzicom dzieci poszkodowanych z powodu szczepień.
 • Media propagujące mowę nienawiści są złe… chyba że wezmą na celownik rodziców dzieci poszkodowanych z powodu szczepionek.
 • Media powinny zablokować emisję filmów takich jak Vaxxed [Wyszczepieni] bez ich oglądania.

 • Przemysł farmaceutyczny nie wpływa na program nauczania w szkołach medycznych.
 • Lekarze uczą się wszystkiego, co należy wiedzieć o szczepieniach:

   – choroba jest zła
   – szczepionki są dobre
   – kalendarz szczepień
   – podawanie szczepionek oraz
   – strategie przymusu wobec niezdecydowanych rodziców i innych ludzi.

   
 • Słuchaj swojego lekarza… chyba że ostrzega Cię przed niebezpieczeństwem związanym ze szczepieniami.
 • Świadoma i dobrowolna zgoda – etyczna zasada, która powstała po II wojnie światowej w celu uniknięcia przyszłych eksperymentów medycznych na nieświadomych i niezgadzających się na zabieg osobach, nie dotyczy szczepień.
 • Kiedy lekarze zmuszają rodziców do szczepień swoich dzieci, nie naruszają etyki medycznej.
 • Świadczeniodawcy medyczni powinni odnotowywać zdarzenia niepożądane z powodu medykamentów, ale jednocześnie powinni zaprzeczać niepożądanym odczynom poszczepiennym, ponieważ szczepionki są bezpieczne i skuteczne.
 • Lekarze, którzy zajmują się problemami dotyczącymi bezpieczeństwa szczepionek, powinni stracić prawo do wykonywania zawodu.

 • Udowodniono, że szczepionka HPV zapobiega rakowi.
 • Nastolatki, które symulują swoje obrażenia – w tym paraliż, tiki całego ciała oraz osłabiające bóle, które sprawiają, że nie mogą ruszyć się z domu albo łóżka – po otrzymaniu szczepionki przeciw HPV powinny być związane kaftanem bezpieczeństwa ze względu na problemy psychologiczne.
 • Ekspozycja na ospę wietrzną lub odrę w dzieciństwie nie daje żadnych korzyści zdrowotnych w późniejszym życiu.
 • Zachorowanie na ospę wietrzną jest bardzo złe i przerażające.
 • Zachorowanie na odrę jest bardzo, bardzo złe i bardzo, bardzo przerażające, ponieważ odra jest jedną z najbardziej śmiertelnych chorób na Ziemi, a być może w całym wszechświecie. Z tego powodu rodzice często zabierali swoje dzieci na odrowe i ospowe imprezki.
 • Szczepionki nie zawierają ludzkiego DNA z abortowanych dzieci.
 • Tylko dwoje dzieci zostało abortowanych w celu przeprowadzenia badań nad szczepionkami.

   
 • Szczepionki zawierały rtęć, ale to nie ma znaczenia, ponieważ był to ten dobry rodzaj rtęci.
 • Szczepionki nie zawierają już rtęci, ale to nie ma znaczenia, ponieważ była w nich ta dobra rtęć.
 • Szczepionki obecnie zakazane w krajach rozwiniętych, ponieważ zawierają rtęć, są nadal stosowane w krajach rozwijających się, ale to nie ma znaczenia, ponieważ jest w nich ten dobry rodzaj rtęci.
 • Ilość rtęci w niektórych szczepionkach „bez konserwantów lub wolnych od tiomersalu” przekracza granicę bezpieczeństwa ustaloną przez EPA [Agencja Ochrony Środowiska], więc należy je usuwać jako odpady niebezpieczne. Natomiast nie ma to znaczenia, ponieważ jest to dobry rodzaj niebezpiecznych odpadów.


 • Aluminium jest znaną neurotoksyną i udowodniono, że odgrywa znaczącą rolę w powstawaniu chorób neurologicznych, takich jak Parkinson, Alzheimer, demencja i autyzm. To z tego powodu bezpiecznym jest wstrzykiwanie go niemowlętom w ilościach przekraczających granice bezpieczeństwa ustanowione przez EPA [Agencja Ochrony Środowiska].
 • Aluminium jest niezbędne do optymalnego funkcjonowania i rozwoju mózgu.

   
 • Religijni ludzie nie mają ważnego powodu, aby sprzeciwiać się szczepieniom, ponieważ Bóg nie ma nic przeciwko wielokrotnemu wstrzykiwaniu zdrowym dzieciom raz za razem cytotoksycznych i uszkadzających mózgi mikstur.

   
 • Ludzie chorują na zapalenie wątroby typu B z powodu brudnych igieł i aktywności seksualnej. Dlatego matki z negatywnym wynikiem na WZW typu B powinny godzić się na podanie ich jednodniowym niemowlętom szczepionki przeciwko WZW typu B.


 • Ropa ze strupów krowianki wyeliminowała ospę prawdziwą.
 • 10% populacji Ziemi otrzymało szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej. To dlatego prawie każdy musi zostać zaszczepiony, aby wyeliminować jakąś chorobę.
 • Niezaszczepienie się szczepionką przeciw ospie wietrznej zabije miliony ludzi z powodu ospy prawdziwej.
 • Niezaszczepienie się szczepionką przeciw odrze wpakuje miliony dzieci w żelazne płuca.
 • Toksyny środowiskowe oraz zabiegi wycinania migdałków nie miały nic wspólnego z epidemią polio w USA, a przedefiniowanie klasyfikacji choroby polio nie miało nic wspólnego z odwróceniem epidemii.
 • Szczepionka przeciw polio stosowana w Indiach nie powoduje paraliżu u 30.000 dzieci rocznie.
   

 • Poprawa warunków sanitarnych, czysta woda pitna i dobre jedzenie są odpowiedzialne za zmniejszenie liczby chorób, w przypadku których obecnie nie ma szczepionek. Jednakże po opracowaniu szczepionki na którąkolwiek z tych chorób, poprzednie twierdzenia tracą swoją ważność.

   
 • Ludzie z obniżoną odpornością nie powinni być szczepieni szczepionkami zawierającymi żywe wirusy… chyba że mieszkają w krajach rozwijających się.
 • Doustna szczepionka przeciw polio [OPV] nigdy nie powinna być podawana osobom z podejrzeniem HIV/AIDS… chyba że żyją w Afryce.
 • Bycie chorym nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

   
 • Byłoby nieetycznym przeprowadzenie prospektywnego badania porównującego szczepionych z nieszczepionymi w ogóle, gdyż zaprzestanie szczepienia dzieci mogłoby je zabić.
 • Niemożliwym byłoby przeprowadzenie retro prospektywnego badania porównującego szczepionych z nieszczepionymi w ogóle, ponieważ wszystkie niezaszczepione dzieci już umarły z powodu chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia.


 • Szczepionki nigdy nie były badane pod kątem bezpieczeństwa u ciężarnych kobiet i ich płodów. Z tego powodu bezpiecznie można je wstrzykiwać kobietom w ciąży.
 • Kobiety w ciąży powinny unikać alkoholu, antybiotyków, talidomidu [leku, który powodował wady rozwojowe płodu] i innych produktów farmaceutycznych, ale powinny otrzymywać wszystkie oferowane im szczepionki w dowolnym momencie ich ciąży.
 • Dzieci urodziły się z niedoborem szczepionek.
 • Wcześniaki potrzebują ochrony poszczepiennej nawet bardziej niż niemowlęta urodzone o czasie.
 • Mimo że szczepionka przeciwko krztuścowi nie zapobiega przenoszeniu krztuśca i wiadomo, że powoduje bezobjawowe nosicielstwo, to zaszczepienie członków rodziny jest najlepszym sposobem ochrony noworodków przed krztuścem.

   
 • Firmy farmaceutyczne wytwarzają medykamenty dla zysku, ale szczepionki wytwarzają z dobroci serca.
 • Antyszczepionkowcy wzbogacają się poprzez pisanie i rozprowadzanie antyszczepionkowej propagandy.
   

 • Przemysł nigdy nie skłamał na temat bezpieczeństwa szczepionek, skuteczności lub konieczności ich stosowania.
 • Przemysł nigdy nie sfałszował badań nad szczepionkami.
 • Przemysł nigdy nie rozdzielał danej partii szczepionek [na terytorium USA] w celu rozproszenia i ukrycia powikłań poszczepiennych oraz zgonów [praktyka stosowana w USA, ponieważ sprzedaż całej serii w jednej lokalizacji nieraz powodowała falę widocznych powikłań w jednym miejscu, kiedy zdarzyła się tzw. „hot lot” – „gorąca seria”].
 • Przemysł nigdy nie testował szczepionek na sierotach, osobach niepełnosprawnym lub kolorowych.
 • Merck kłamał w sprawie Vioxxa, ale nigdy nie skłamałby na temat swoich szczepionek.
 • Kierownictwo firmy Merck nigdy nie zleciło swoim naukowcom sfałszowania skuteczności szczepionki przeciw śwince.

   
 • Fundacja Billa i Melindy Gates nie została wyrzucona z Indii za prowadzanie tajnych badań szczepionkowych na indyjskich dziewczynkach, w wyniku których ucierpiały tysiące z nich, a setki zmarło.
 • Fundacja Gatesa nie przygotowuje się do zaszczepienia setek tysięcy afrykańskich dzieci eksperymentalną szczepionką przeciw malarii, o której wiadomo, że ma ujemną skuteczność. Oznacza to, że więcej zaszczepionych dzieci zachoruje na malarię, niż dzieci nie szczepionych w ogóle.


 • Głównym celem CDC jest zdrowie i bezpieczeństwo amerykańskich dzieci.
 • CDC można ufać w kwestii regulowania bezpieczeństwa szczepionek, ponieważ posiada ponad 50 patentów na szczepionki oraz czerpie zyski z ich sprzedaży.
 • Pracownicy CDC nie mają konfliktu interesów.
 • Kiedy CDC donosi, że szczepionka przeciw grypie jest w 40% skuteczna, oznacza to, że szczepionka zapobiega grypie u czterech z dziesięciu osób.
 • Pracownicy CDC nigdy nie zadawali się z przemysłem lub instytucjami medycznymi, aby ukryć związek pomiędzy tiomersalem i autyzmem.
 • Pracownicy CDC nigdy nie zadawali się z przemysłem lub instytucjami medycznymi, aby ukryć związek pomiędzy szczepionką MMR a autyzmem.
 • Pracownicy CDC nigdy nie wyrzucali do kosza danych łączących szczepionkę MMR z autyzmem.
 • W CDC nie ma demaskatorów.


 • Nie istnieje coś takiego jak Sąd do spraw Szczepień, ponieważ nie istnieje coś takiego jak niepożądany odczyn poszczepienny.
 • Sąd do spraw Szczepień nie wypłacił ponad 3,5 miliarda dolarów za szkody i zgony poszczepienne.

   
 • Na Kongres nie mają wpływu darowizny przekazywane przez przemysł farmaceutyczny [Big Pharmę].
 • Kongres nigdy nie ignorował kwestii bezpieczeństwa szczepionek.
 • Kongres nigdy nie był zamieszany w ukrywanie problemów związanych z bezpieczeństwem szczepionek przed opinią publiczną.
   

 • Czasopismom medycznym można ufać.
 • Artykułom opublikowanym w czasopismach medycznych można ufać.
 • Przemysł farmaceutyczny nie zajmuje się pisaniem proszczepionkowych tekstów przez autorów widmo i nie daje tych tekstów naukowcom do podpisania się pod nimi.
 • Naukowcy zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa szczepionek powinni być cenzurowani lub zwalniani.
   

 • Ruch antyszczepionkowy to zjawisko, które powstało niedawno.
 • Antyszczepionkowcy zdobywają swoje informacje od króliczka Playboya.
 • Antyszczepionkowcy zdobywają swoje informacje z internetu, a wszyscy wiedzą, że nie można ufać niczemu, co w nim znajdziemy, z wyjątkiem CDC, Amerykańskiej Akademii Pediatrii i przemysłu farmaceutycznego.
 • Amerykańska Akademia Pediatrii [AAP] jest wolna od konfliktu interesów z przemysłem farmaceutycznym.


 • Wszyscy niezaszczepieni ludzie są niebezpiecznymi pośrednimi nosicielami choroby.
 • Wszystkim zaszczepionym dzieciom z HIV, WZW typu B, ospą wietrzną, odrą, grypą czy krztuścem itp. powinno się pozwolić przebywać w szkole.
 • Wszystkim niedawno zaszczepionym szczepionkami z żywymi wirusami dzieciom powinno się pozwolić przebywać w szkole.
 • Wszystkie niezaszczepione dzieci z definicji są chore i są niebezpiecznymi pośrednimi nosicielami.
 • Wszystkim niezaszczepionym dzieciom powinno się zakazać wstępu do szkół, ponieważ są szczególnie niebezpieczne w dni powszednie od 8:00 do 15:00.
 • Wszyscy antyszczepionkowcy są przeciw nauce.
 • Wszyscy antyszczepionkowcy to zabójcy dzieci.
 • Wszyscy antyszczepionkowcy powinni stracić prawo do opieki nad swoimi dziećmi.
 • Wszyscy antyszczepionkowcy powinni zostać poddani kwarantannie, wsadzeni do więzienia lub powieszeni.
 • Kiedy ktoś umiera z powodu choroby, to niezaszczepieni ludzie powinni zostać oskarżeni o usiłowanie morderstwa i skazani.


 • Proszczepionkowcy są ludźmi logicznymi, pro-naukowymi oraz wolnymi od uprzedzeń.
 • Proszczepionkowcy tolerują różne poglądy i w ogóle to troskliwi oraz pełni współczucia ludzie.

Źródło: https://www.runningthecountry.com/pro-vax-manifesto/#.W4EFF7gyVhG

Brett Wilcox i jego syn przemierzali w 2014 r. Stany Zjednoczone, promując świat i USA wolne od GMO. Brett jest autorem następujących książek: We’re Monsanto: Feeding the World, Lie After Lie, Books I and II, and Jabbed: How the Vaccine Industry, Medical Establishment and Government Stick It to You and Your Family.

Blog Bretta jest dostępny pod linkiem: RunningTheCountry.com.

Książki o szczepieniach

Polecamy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.